De kofferbakverkoop in Hoek van Holland is elke laatste zondag van de maand
Er zijn geen kramen op deze locatie alleen grondplekken
Er mogen alleen auto's het terrein op > geen aanhangers , campers en vrachtauto's
Het is alleen toegestaan om 2de hands artikelen te verkopen
Nieuwe artikelen en restantpartijen mogen op deze markt niet meer verkocht worden.
U bent niet welkom met deze artikelen op onze kofferbakverkoop.


S.v.p bij verhindering of ziekte afmelden > 

Omdat er vanaf april tot oktober een reservelijst is met standhouders die ook willen staan.


Een grondplek = € 25,- > Dit is voor 1 x een auto > dus niet meer meters verbruiken dan u auto lang is.

Constateren wij dat u teveel meters verbruikt betaald u een nader te betalen toeslag

Voordat u het terrein opkomt rijden  > moet u bij aankomst terplekke 25,- betalen

> S.v.p gepast betalen <

U ontvangt nadat u betaald heeft een borgbewijs > deze wordt in de loop van de dag opgehaald. 

Raak dit borgbewijs niet kwijt anders betaald u nog een x 


Bij aankomst zegt u de naam > waar u zich mee heeft ingeschreven voor deelname.
Daarna mag u op aanwijzing van ons team en onder begeleiding het terrein op
Komt u met meerdere auto's dan is het verstandig om tegelijkertijd te komen.
Want anders is er geen garantie dat u bij elkaar staat.


Reserveren is alleen mogelijk met een aankomst & tijdvak van een half uur.
I.v.m de zomertijd beginnen in maart t/m september vanaf 5 uur 


5:00 - 5:30

5:30 - 6:00
6:00 - 6:30 
6:30 - 7:00
7:00 - 7:30

7:30 - 8:00
Een grondplek reserveren 

Voor reserveringen, vult u het formulier helemaal in.

Graag bij bericht het gewenste tijdvak vermelden

Vergeet u ook niet al uw gegevens in te vullen....!