De Hoekse Kofferbakverkoop gaat weer van start…..!

Ondernemersvereniging Hoek van Holland is verheugd om te kunnen mededelen dat we een samenwerking zijn aangegaan met Kroko’s Evenementen voor de uitvoering van de Hoekse Kofferbakverkoop aan de Koningin Emmaboulevard.

De kofferbakverkoop in Hoek van Holland is in de loop der jaren uitgegroeid tot een regionaal evenement.

De organisatie van de Hoekse kofferbakverkoop is reeds sinds 1 januari 2016 in handen van onze ondernemersvereniging Hoek van Holland. De reden die hieraan ten grondslag ligt is dat de ondernemersvereniging vanwege het lokale karakter de wensen en behoeften van de bewoners en lokale ondernemers zwaar laat meewegen in de organisatie zodat overlast in de directe omgeving tot een minimum wordt beperkt.

De Hoekse Kofferbakverkoop is een absoluut begrip in de gehele regio.

Iedere laatste zondag van de maand kan men 2de hands artikelen verkopen vanuit ‘de eigen kofferbak’.

De prachtige locatie op de ”’ Koningin Emma Boulevard “’ de goede bereikbaarheid en het groot aantal deelnemers zorgt steevast voor veel enthousiasme.

Iedere laatste zondag van de maand kan men 2de hands artikelen verkopen vanuit ‘de eigen kofferbak’.

Bezoekers zijn welkom : 8:00 – 16:00


Aankomst bezoekers

N-211 / Dirk van den Burgweg – Langeweg – Delflandsedijk dan wel Stationsweg


Parkeren en stallen > Parkeren dient te geschieden op de daarvoor bestemde, reguliere, parkeerplaatsen c.q.–gelegenheden.

Reguliere, toeristische, parkeerplaatsen nabij het evenement:

Delflandsedijk vrij parkeren                                                                                                     

Koningin Emmaboulevard vrij parkeren                                                                           

Parkeerterrein Prins Willemweg vrij parkeren                                                                                             

Parkeerterrein Strandweg vrij parkeren                                         

Parkeerterrein Stationsweg > betaald parkeren                                                         

Niet reguliere parkeergelegenheid aan de Delflandsedijk;de voormalige walopslag van Stena Line.


Parkeren c.q. stallen tweewielers

Het evenemententerrein dient vrij te blijven van (brom)fietsers. Ook het aan de hand meevoeren van deze voertuigen is op het evenemententerrein niet gewenst. Voor het stallen van (brom)fietsen is op het trottoir aan de zuidzijde van Koningin Emmaboulevard voldoende ruimte beschikbaar.

Teneinde de beschikbare parkeercapaciteit voor het autoverkeer zo optimaal mogelijk te benutten, verdient het aanbeveling om motorfietsen – in afwijking van de geldende regels – eveneens op dat trottoir te parkeren. De organisator ziet daar op toe.


Wegafsluitingen                                                                                                                                         

Ten tijde van het evenement worden een aantal wegen afgesloten voor het autoverkeer.

 1 .Koningin Sophieweg en Koning Willem III weg.

2.Fortweg en Stationsweg tussen Strandweg en Cruquiusweg.

3.Cruquiusweg tussen Havenweg en Stationsweg, uitsluitend in noordelijke richting.